Onze school heeft een eigen opvoedingsproject dat steunt op de volgende vijf pijlers:
 

  In onze school:


  • Leven we de katholieke waarden voor en proberen ze mee te geven aan onze leerlingen.
    Werken we aan een houding van respect en verdraagzaamheid.

  • Streven we ernaar de totale persoon te ontwikkelen in relatie met anderen en met zorg voor de wereld waarin wij leven.

  • Streven we ernaar dat het leerproces van de kinderen aansluit bij hun belevingswereld en betrokkenheid, rekening houdend met hun kennen en kunnen.

  • Proberen we kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun totale ontwikkeling via een gedifferentieerde en specifieke aanpak.
    Proberen we binnen het zorgbeleid een oplossing op maat aan te bieden voor kinderen met zorgvragen.

  • Streven we naar een open en eerlijke communicatie met ouders.

Werken kinderen, leerkrachten en ouders samen aan een school die leeft en groeit en waarvan ieder zegt:

                                                     
                                                                      “Dit is onze school!”

 

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Linde
   Grotstraat 5, 3990 Peer
   Tel: 011/79 13 78     Fax: 011/81 55 5

Informatie platform leerkrachten

Broekxonweb

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Wauberg
   Meeuwerbaan 113, 3990 Peer
   Tel: 011/79 46 00

   Contact:info@dedommelbrug.be