Het CLB, een centrum voor leerlingbegeleiding informeert en begeleidt leerlingen, ouders en scholen. Een team van artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen staat in voor de begeleiding, elk vanuit zijn discipline.

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Noord-Oost Limburg, De Houborn 45 1-2, 3960 Bree.  Tel: 089 46 97 30, mail bree@vclblimburg.be - https://www.vclblimburg.be/bree
 

De medewerkers die aan onze school verbonden zijn:


   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Linde
   Grotstraat 5, 3990 Peer
   Tel: 011/79 13 78     Fax: 011/81 55 5

Informatie platform leerkrachten

Broekxonweb

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Wauberg
   Meeuwerbaan 113, 3990 Peer
   Tel: 011/79 46 00

   Contact:info@dedommelbrug.be