DERDE KLEUTERKLAS

Nu we als de 'oudsten' in de rij gaan staan
komen er stilaan ook meer werkjes aan.
Woordjes klappen, klanken, letters en rijmen
tellen, cijfers, meten en pictogrammen
we leren het allemaal via stappenplannen.
Schrijven met de schrijfdans op muziek
en de blaadjes van pennenstreken zijn uniek.
De werkhouding is ook wel heel voornaam
al ben je soms nog een beetje langzaam.
Flon-flon leert ons de Franse taal
je kan ons horen zingen tot in de zaal.
Toch blijft er nog genoeg tijd  om te spelen
want in onze klas kan je je nooit vervelen.

jufhildebroekx@dedommelbrug.be
 

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Linde
   Grotstraat 5, 3990 Peer
   Tel: 011/79 13 78     Fax: 011/81 55 5

Informatie platform leerkrachten

Broekxonweb

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Wauberg
   Meeuwerbaan 113, 3990 Peer
   Tel: 011/79 46 00

   Contact:info@dedommelbrug.be