ZESDE LEERJAAR
WELKOM!

Dit jaar zijn jullie de grootsten op onze school: een leuk jaar ...
een jaar van veel uitstappen, nieuwe keuzes maar ook een jaar van verantwoordelijkheid.
Jullie maken aan het einde van dit schooljaar de overstap naar het middelbaar onderwijs,
jullie zullen je eigen studierichting kunnen kiezen met hulp van je mama en papa
maar ook de juf en meester en het CLB zullen jullie begeleiden in deze belangrijke beslissing.
We bezoeken enkele middelbare scholen in onze buurt
om je bij deze keuzebepaling te ondersteunen.
Op school worden jullie voorbereid naar deze grote verandering:
jullie krijgen regelmatig lesoverhoringen,
grote leerstofdelen zullen getoetst worden,
jullie moeten je taken en lessen leren plannen ...
Op het einde van het schooljaar nemen jullie deel
aan de 'alomgekende' interdiosecane proeven.
Wij proberen jullie de vaardigheden van de nieuwe multimediacultuur mee te geven:
spreekbeurten worden ondersteund met powerpointpresentaties,
in de klas hebben we een digitaal bord en de lessen worden ondersteund via chromebooks.
In samenwerking met de politie en de stad Peer werken we mee met het megaproject:
een preventieproject dat ons leert neen zeggen tegen drugs en computerverslaving.
De lessen seksuele opvoeding staan dit jaar ook op het programma.
Om de twee jaar gaan we op zeeklassen:
vier dagen verblijven we in Duinse Polders in Blankenberge.
We maken dan uitstappen naar de culturele steden: Ieper, Diksmuide, Brugge en Gent.
Een heerlijke belevenis die nog jaren zal blijven nazinderen als afsluiter van jullie lagere school.

 Juf Hilde 
jufhilde.n@dedommelbrug.be 
 

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Linde
   Grotstraat 5, 3990 Peer
   Tel: 011/79 13 78     Fax: 011/81 55 5

Informatie platform leerkrachten

Broekxonweb

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Wauberg
   Meeuwerbaan 113, 3990 Peer
   Tel: 011/79 46 00

   Contact:info@dedommelbrug.be