Beste ouders,
 
Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort.
 
Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, vb. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetis ...) moet nemen ... Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar.
 
Daarom vragen we u een aantal regels te volgen.
 
- De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders en de arts.
   Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.
 
- Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en ondertekend attest
  rechtstreeks af aan de leerkracht op school. Dus niet via de boekentas of het kind.
 
Bedankt voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groeten,
Het Dommelbrugteam.

 
 

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Linde
   Grotstraat 5, 3990 Peer
   Tel: 011/79 13 78     Fax: 011/81 55 5

Informatie platform leerkrachten

Broekxonweb

   Basisschool De Dommelbrug, Vestiging Wauberg
   Meeuwerbaan 113, 3990 Peer
   Tel: 011/79 46 00

   Contact:info@dedommelbrug.be